Regulamin

Regulamin wynajmu samochodów w wypożyczalni

AMB wypożyczalnia samochodów

§1. AMB wypożyczalnia samochodów w Toruniu wynajmuje samochody osobowe osobom, które spełniają warunki:

– ukończony 24 rok życia,

– dowód osobisty (paszport jeśli osoba nie mieszka na terenie PL),

– prawo jazdy (kat. B), kierowca musi posiadać prawo jazdy co najmniej dwa lata.

§2. W ramach jednodobowej stawki opłaty, najmujący może przejechać samochodem 200 km. W przypadku gdy najemca przekroczy wyznaczony limit, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50 groszy za każdy przejechany kilometr. Przy najmie długoterminowym, przekraczającym 15 dni i więcej (wynajem miesięczny), najmujący dysponuje limitem 3000 kilometrów.

§3. Najemca zobowiązany jest uiścić kwotę najmu oraz kaucję z góry za okres trwania umowy wynajmu. W przypadku zwrotu auta przed końcem umowy AMB wypożyczalnia samochodów nie zwraca nadpłaconej kwoty za wynajmowany samochód.

§4. W przypadku najmu jednodniowego AMB wypożyczalnia samochodów pobiera dodatkową opłatę manipulacyjną wysokości  50 złotych.

§5. W przypadkach kiedy AMB wypożyczalnia samochodów dostarcza auto na lotnisko w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu oraz Łodzi do podstawowego najmu pobierana jest dodatkowa opłata wysokość:

    • 350 złotych przy najmie do 7 dni,
      • 300 złotych przy najmie od 8 do 17 dni,
      • 250 złotych przy najmie od 18 do 30 dni
    • 150 złotych przy najmie powyżej 30 dni.

§6. Wyjazd poza granice RP może nastąpić tylko za pisemna zgodą AMB wypożyczalnia samochodów. Jednorazowa opłata związana z wyjazdem poza granice Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 200 złotych.

§7. Wypożyczany pojazd nie może być podnajmowany (użyczany) osobom nie zgłoszonym w umowie z AMB wypożyczalnia samochodów, jeśli natomiast tak się stanie Najemca odpowiada materialnie i prawnie za wszystkie straty i szkody powstałe w tym czasie.

§8. W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się (kolizja drogowa, uszkodzenie mechaniczne) lub kradzież, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z AMB wypożyczalnia samochodów.

§9. Najemca odpowiada materialnie za straty lub szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania. Jeżeli szkoda nastąpi z winy osoby trzeciej, o ustalonych i spisanych danych osobowych, Najemca nie ponosi żadnych kosztów. W innych przypadkach odpowiedzialność finansowa (udział własny) Najemcy w razie wypadku, stłuczki lub innych zdarzeń drogowych ogranicza się do kwoty 3000 złotych.

§10. W przypadku ewidentnej winy najemcy (np. jazda w stanie nietrzeźwym, nie zachowanie ostrożności, kolizja, brawura) okres naprawy traktowany będzie jako kontynuacja umowy najmu wraz z wszelkimi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi.

§11. AMB wypożyczalnia samochodów nie odpowiada za straty materialne powstałe w wyniku nie dotarcia wypożyczanym samochodem do celu podróży z powodów awarii, kolizji itp. W przypadku awarii samochodu niezależnej od Najemcy AMB wypożyczania samochodów podstawi zastępczy samochód na terenie RP w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego.

§12. AMB wypożyczalnia samochodów nie odpowiada za wykroczenia drogowe popełnione przez Najemcę (mandaty karne, zdjęcia z foto radarów).

§13. AMB wypożyczalnia samochodów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie.

§14. Przekroczenie terminu umowy i nie powiadomienie przedstawiciela AMB wypożyczalnia samochodów o zamiarze wydłużenia okresu wypożyczenia upoważnia firmę do powiadomienia Policji o kradzieży pojazdu oraz podwyższenia stawki wynajmu o 150% za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania przedmiotu wynajmu.

§15. Samochód winien być pozostawiony na okres nocy w miejscu widocznym oświetlonym (np. parking strzeżony).

§16. AMB wypożyczalnia samochodów wynajmuje do eksploatacji najemcy sprawny technicznie, czysty (wewnątrz i na zewnątrz) oraz ubezpieczony w OC/AC/NW samochód.

§17. Podczas okresu najmu, najemca zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji pojazdu tj. kontroli stanu poziomu oleju w silniku, stanu powietrza w ogumieniu itp. W przypadku stwierdzenia braków, które mogą spowodować uszkodzenie przedmiotu najmu, najemca zobowiązany jest uzupełnić zauważone braki.

§18. Najemca zwraca samochód w terminie z góry ustalonym, bez uszkodzeń, czysty i odpowiada materialnie za brakujące części. Jeśli przy odbiorze auta wypożyczalnia dopatrzy się jakichkolwiek uszkodzeń lub braków wyposażenia oraz stwierdzi, że najemca nie stosował się do regulaminu AMB wypożyczalnia samochodów,  to najmująca osoba ponosi następujące koszty manipulacyjne:

a) uszkodzenie elementu karoserii – 500 złotych,

b) uszkodzenie radia – 500 złotych,

c) brak polisy ubezpieczeniowej – 150 złotych,

d) oddanie brudnego samochodu – 50 złotych,

e) nieuzupełnienie paliwa – 7 złotych za każdy brakujący litr paliwa,

f) brak lub uszkodzenie kołpaka – 100 złotych,

g) uszkodzenie felgi lub opony – 300 złotych,

h) palenie tytoniu – 300 złotych,

i) holowanie innych samochodów wynajętym samochodem – 300 złotych,

j) brak koła zapasowego lub części potrzebnych do wymiany koła – 500 złotych,

k) udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej lub osobie nie znajdującej się w umowie najmu – 500 złotych,

l) brak tablic rejestracyjnych – 350 złotych.

§19. W przypadku gdy pojazd zostanie zwrócony bez dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa OC) lub kluczyka AMB wypożyczalnia samochodów obciąży Najemcę następującymi kosztami:

a) 300 zł za zgubienie dokumentów,

b) 800 zł za zgubienie kluczyka.

§20. AMB wypożyczalnia samochodów uwzględnia do ewentualnych rozliczeń z tytułu drobnych i koniecznych napraw samochodu, po uprzedniej konsultacji, tylko rachunki imienne lub faktury wystawione przez warsztaty samochodowe.

§21. Po uprzedniej informacji istnieje możliwość zainstalowania w samochodzie fotelika dla dziecka lub systemu nawigacji GPS.

§22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§23. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych do AMB wypożyczalnia samochodów i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz.:883) w celach marketingowych. NAJEMCA oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych.